מבחני מה"ט
דף הבית > הנדסה והנדסאים > מבחני מה"ט

ספרי הפתרונות של מבחני מה"ט עד 2002 מובאים עם המבחנים עצמם

פתרונות של מבחנים שנערכו לאחר מועד זה - מובאים ללא המבחנים עצמם

שינוי זה נובע ממדיניות לא חכמה של הנהלת מה"ט

המבחנים מופיעים באתר מה"ט כאן